Διαχείριση Εταιρικού You Tube

Το You Tube αποτελεί ένα βασικό εργαλείο των εταιρειών που δημιουργούν εταιρικά Video και διαδίδουν το εταιρικό μήνυμά τους άμεσα και φθηνότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, όπως η  έντυπη διαφήμιση. Το You Tube είναι πλέον ένας βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει την επιτυχία για την ανάπτυξη του πελατολογίου σας. Η Witec σας συμβουλεύει Read more about Διαχείριση Εταιρικού You Tube[…]